Name of Halls of Rajshahi University

No
Name of Halls
Name of Provosts
PABX Telephone
01 Sher-e-Bangla Fazlul Haque Dr. M. Sahed Zaman 4191
02 Shah Makhdum Prof. M. Moyejul Islam 4193
03 Nawab Abdul Latif Dr. M. Aslam Hossain 4195
04 Syed Amir Ali Dr. Golam Mortuza 4194
05 Shahid Shamsuzzoha Dr. M. Belal Hossain 4196
06 Shahid Habibur Rahman Dr. M. Fazlul Haque 4200
07 Motihar Prof. Afrouzzaman Khan Chowdhury 4192
08 Madar Baksh Prof. M. Abdur Rahim Khan 4198
09 Shahid Sohrawardi Prof. M. Abdul Latif 4197
10 Shahid Ziaur Rahman Dr. A.N.M. Zahangir Kabir 4199
11 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Mohd. Nurul Islam 4190
12 Monnujan Dr. Irin Banu Luci 4204
13 Begum Rokeya Dr. Nazma Afroz 4202
14 Tapashi Rabeya Dr. Hosne Ara Jesmin 4201
15 Begum Khaleda Zia Dr. Salma Banu 4203
16 Rahamatunnesa Prof. Dr. Bilkis Begum 4205